minj
Lokality


Černá v Pošumaví
(den konání 20.9. 2013)

amfibol
Dutina amfibolu - magnesiohornblendy (Černá v Pošumaví). Velikost vzorku 86 mm.


   Poslední letošní jihočeskou lokalitou, kterou jsem navštívil byl lom na Vápenném vrchu u Černé v Pošumaví. Tuto lokalitu navštěvuji většinou v pátek po pracovní době a VŽDY si domluvím vstup s panem vedoucím, který je ke sběratelům velmi vstřícný, za což mu patří velký dík. Podobný přístup dnes moc vedoucích lomů a pískoven bohužel nemá a tak je nemožné na takto hlídaných lokalitách sbírat, přičemž věděcký materiál končí v drtičkách. 
amfibol
Pěkný amfibol - magnesiohornblenda (Černá v Pošumaví). Velikost vzorku 80 mm.


titanit
Krystal titanitu v křemeni s amfibolem (Černá v Pošumaví). Velikost krystalu 6 mm.
   Počasí bylo opět deštivé jako celý poslední týden a tak jsem ani nevědl, jestli se vůbec do lomu podívám. Nakonec jsem se přemluvil k tomu, že ho navštívím a případně zmoknu. Táta mě hodil k lomu a já šel směr 2. etáž, kde je podle mě největší šance nějakých nálezů. Cestou mě zastavili dělníci, kteří opravovali drtičku a když zjistili, že mám povoení, tak mi dokonce jeden z nich přinesl dutinu s kalcitem, kterou zachránil před zničením v drtičce.
   Dole na etáži jsem nemohl nic najít (jak to zde bývá zvykem), dokud jsem nedošel do míst styku amfibolitů s vápenci. Tady se začaly objevovat bavany prorostlé xx amfibolů (já je označuji jako magneiohornblendy, jelikož ve valné části z nich převažuje hornblendová složka, ale nacházejí se zde také dravity a aktinolity).


   Dokonce jsem zde našel několik krystalů titanitu a jeden velký cca 4 cm velký, který byl ale zlomený a část chyběla, takže jsem ho nezachránil. Dal jsem si vzorky do batohu a pokračoval dál.
   Začalo se pomalu smrákat (opět jsem zde byl jen 2 hodiny před setměním). Ve novém odstřelu jsem nakonec byl jen na okraji a našel zde cca 12 cm velkou dutinu s amfiboly.
   Odcházel jsem opět téměř za tmy a špinavý od vápenitého bahna, které je v celém lomu a když zaprší, tak je to děs.
amfibol
Velká dutina s pěknými xx amfibolu - magnesiohornblendou (Černá v Pošumaví). Délka dutiny 149 mm.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Amfibol - magnesiohornblenda
FOTO 2Pěkný amfibol - magnesiohornblenda
FOTO 3Krystal amfibolu - magnesiohornblendy
FOTO 4Krystal titanitu zarostlý mezi lupeny biotitu a xx amfibolu
FOTO 5Dutina amfibolu - magnesiohornblendy
FOTO 6Krystal titanitu v křemeni s amfibolem
FOTO 7Amfibol - magnesiohornblenda s ohnivým kalcitem
FOTO 8Velká dutina s pěknými xx amfibolu - magnesiohornblendou
Jakub Mysliveček ©