minj
Lokality


Žežice
(den konání 1.4. 2012)

lokalita
Lokalita roztrošená v lese - pohled k silnici.


   Počasí nebylo v sobotu nejlepší, a tak jsme nikam nejeli. V neděli bylo ale už mnohem lépe, ale zase nebylo moc času kvůli učení na pondělí, takže jsme zvolili blízkou lokalitu Žežice, která je asi 4 km od Ústí nad Labem. Na tuto lokalitu jsem neslyšel moc dobré názory, takže jsem doufal, že se nepotvrdí.                  
   Nakonec se ale bohužel potvrdily. Na lokalitě jsme strávili asi hodinu a půl a našli jsme jen několik dokumentačních vzorků místních minerálů. Zda se mezi vzorky nachází i vzácný Levyn se potvrdí až pod lupou. Většina dutin se zeolity neměřila více než 1 cm. Krom kalcitu a velice drobných analcimů byly nalezeny i kulovité agregáty neurčeného minerálu, paprsčitý minerál - pravděpodobně offretit a několik malých do 5 mm velkých dokonalých krystalů chabazitu. Dále jsme zde našli ve velmi hojném množství tyto minerály: asi 20 jedinců gumitu, 1 jedince ledničkitu a pár igelitů... Tím jsem samozřejmě chtěl říct, že lokalitu vypadá spíše jako skládka...
   Návštěvu této lokality podle mě nelze doporučit.
levyn
Dutina s kalcitem a velmi drobným levynem (Žežice). Velikost dutiny 14 mm.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Offretit
FOTO 2Dutina s kalcitem a velmi drobným levynem
FOTO 3Krystal chabazitu
Jakub Mysliveček ©