minj
Lokality


Zajímavá lokalita Rokle u Ústí nad Labem
(den konání 28.8. 2012)

rokle
Při výstupu ke skalním stěnám ve strmém svahu s výchozem tufu.


   Tuto lokalitu se chystám navštívit již od jara 2011, ale prozatím to nikdy nevyšlo (např. kvůli sněhu atd...). Jelikož je bábrdle stále pryč, mohli jsme s Martinem navštívit jen lokality v dosahu autobusů, takže Rokle byla hned prvním co mě napadalo. Dopoledne jsme tedy v půl jedenácté stáli pod kopcem, na kterém se v pěkné výšce tyčila rokle.
    Jedná se o starou přívodní dráhu vulkánu, jejíž jižní stěna se díky erozi Labe již před velmi dlouhou dobou zřítila do údolí. Díky ptactvu, specifickému rostlinstvu a odkrytému geologickému vývoji je zde zřízena rezervace, kde je kopání minerálů zakázáno. My jsme vystoupali do pěkně strmého stoupání lesem a až v polovině rokle jsme vlezli dovnitř.
analcim
Dutina s analcimem (Rokle).
Velikost vzorku 86 mm.


vychoz
Asi nejnadějnější výchoz na lokalitě.
   Hned mezi napadanou sutí našel Martin asi nejlepší dnešní vzorek - dutinu velkou cca. 10 cm s drobnými max. 2 mm velkými krystaly bílého analcimu a krystaly žlutého kalcitu. Na okolních úlomcích znělce byla také spousta drobnějších dutin, které nás ale moc nezaujali. Začali jsme tedy stoupat roklí vzhůru k výchozům znělce, jejichž výchozy jsme ale nakonec nenalezli. Ve stoupání něco přes 40 stupňů jsem se vydrápal až nahoru na louku nad skalami. Martin mezi tím našel jeden z malých výchozů u kterého jsme chvíli pobyli a kde jsme našli pěknou, opět cca 10 cm velkou dutinu zajímavých krystalů kalcitu. Prozatím jsme ale neměli nic moc vzorků, jelikož větší práce jsou kvůli rezervaci zakázány a už jsme pomalu končili.


   Po asi hodinovém odpočinku ve stínu Martin konečně našel výchoz znělců, a tak jsme si konečně nasbírali plné batohy. Výchoz je navíc mimo vlastní chráněné území, takže sběr minerálů zde není problém. Mezi vzorky byly pouze dva minerály - kalcit a analcim. Analcim tvořil klasické bílé krystalky tvaru fotbalového míče o velikosti až 5 mm, běžně však opět kolem 2 mm. Kalcit zde však vykazoval zajímavou vlastnost. Krom klasických kubických či klencových krystalů se zde objevili také šestihranné krystaly velmi podobné krystalům biotitu. Takové krystaly jsem u kalcitu jěště nikdy neviděl.            Nakonec jsme sešli opět dolů k silnici, kde nás totálně vyčerpané a špinavé nabral táta a jeli jsme domů.
kalcit
Největší a nejhezčí dutina s analcimem a tabulkovitými krystaly kalcitu (Rokle). Velikost vzorku 145 mm.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Dutiny s analcimem
FOTO 2Dutiny s analcimem
FOTO 3Dutina s analcimem a kalcitem
FOTO 4Dutina s kalcitem
FOTO 5
Dutiny s analcimem
FOTO 6Dutina s analcimem a tlustými tabulkovitými krystaly kalcitu
FOTO 7Vzorek s analcimem a drobnými tabulkovitými krystaly kalcitu
FOTO 8
Dutina s analcimem a tabulkovitými krystaly kalcitu
FOTO 9 = Nejlepší vzorek s krystalů analcimu
FOTO 10 = Největší a nejhezčí dutina s analcimem a tabulkovitými krystaly kalcitu
Jakub Mysliveček ©