minj
Lokality


Poniklá
(den konání 18.7. 2012)

remiz
Osamocený remíz s lokalitou fosfátů od severu.


   Dnes se opakoval úplně stejný scénář jako v úterý. Celé ráno propršelo a až odpoledne se dalo vyjít ven. Další navštívenou lokalitou Krkonoš byla lokalita železných rud Poniklá. Bábrdle mě vyvezla až téměř nejblíže lokalitě. Než jsem se dostal přes první louku, už jsem měl mokro v botech. Při pátrání po lokalitě jsem narazil na okraji lesa na zřetelné zbytky haldiček. Na odkryté části haldičky jsem našel zbytky limonitové rudniny a v ní drobné max. 1 mm velké kulovité agregáty přeměněného dufrenitu. limonit
Limonitová rudnina (Poniklá).
Velikost vzorku 88 mm.


vykop
Výkopy na lokalitě.
   Vzorky ovšem nebyly moc zajímavé, a tak jsem pokračoval až na samotnou lokalitu. Tu jsem ihned poznal díky velkým výkopům a množství limonitové rudniny. Byl jsem velmi překvapen, když jsem zjistil kolik rudniny se zde nachází a kolik železa v ní asi je. Na nic jsem nečakal a začal rozbíjet velmi tvrdou limonitovou rudninu. Času opět moc nebylo, takže jsem se raději nezaneprázdňoval kopáním. Myslel jsem si, že dufrenit zde bude častý, ale bohužel tomu tak nebylo. Našel jsem ho jen na několika málo vzorcích jako rezavěhnědé kruhovité agregáty typické pro fosfáty jako wavelit, který se na této lokalitě také vzácně nachází nebo jako kulovté agragáty.


   Díky zvětrávání se většina agregátů dufrenitu přeměnila na limonit a goethit. Pomalu se připozdívalo a já už musel zase jít. Při příští návštěvě chci rozhodně kopat, jelikož při kopání je pravděpodobně mnohem větší šance na nález čerstvého materiálu s méně přeměněnými dufrenity. Při odchodu jsem ještě zašel na pozdní červencové třeště, kterých je v Poniklé kolem cest opravdu hodně. Sladká tečka nakonec dne bodla...
dufrenit
Dufrenit přeměněný na limonit (Poniklá). Velikost vzorku 67 mm.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Limonitová rudnina
FOTO 2Hematit
FOTO 3Zajímavé krápníkovité útvary limonitu
FOTO 4Goethit a natrodufrenit
FOTO 5
Goethit porostlý limonitovým povlakem
FOTO 6Goethit a dufrenit přeměněný na limonit, místy stále ještě natrodufrenit
FOTO 7Dufrenit přeměněný na limonit
FOTO 8
Dufrenit přeměněný na limonit
Jakub Mysliveček ©