minj
Lokality


Líně u Plzně
(den konání 14.7. 2012)
Autor: Martin Pluhař

line
Motorkářská dráha u Líní.


   Po příjezdu na lokalitu jsem byl značně znepokojen, protože všechna pole byla zarostlá nebo na nich bylo zaseto obilí. Po pár metrech jsem došel na místo, kde by se měli vyskytovat zkamenělá dřeva (araukarity), začal jsem tedy hledat kolem polí, ale byla příliš zarostlá tak jsem pokračoval dále a uviděl jsem provizorní motorkářskou dráhu uprostřed pole. A bylo mi jasné, kde budu hledat, protože běhat v půlmetrové trávě se mi opravdu nechtělo. Prošel jsem celou motorkářskou dráhu a našel jsem celkem dost vzorků, ale chyběl nějaký hezčí vzorek, který jsem poté taky našel, avšak až při cestě zpět jsem ho našel v okraji cesty, po které jsem přišel. Byl jsem neuvěřitelně překvapen kolik celkem pěkných vzorků se tu dá najít za poměrně krátkou chvíli. araukarit
Nejhezčí vzorek araukaritu (Líně). Velikost vzorku 116 mm.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Nejhezčí vzorek araukaritu
FOTO 2 =
Pěkný vzorek araukaritu nalezený u motorkářsk​é dráhy
FOTO 3 = Araukarit s prokřemeně​lou částí jedné strany
FOTO 4 = Vzorek araukalitu na kterém jsou suky
FOTO 5Další z jedné vrstvy prokřemeně​lý araukarit
Jakub Mysliveček ©