minj
Lokality


Libochovany - přeměněné horniny
(den konání 5.4. 2012)

lom
Lomová stěna.


   Dnešní den jsem měl docela dost nabitý, ale přesto jsme s Martinem vyrazili na jednu velmi zajímavou lokalitu. Jedná se o lokalitu přeměněných hornin v Českém středohoří! Jižně od Libochovan se v údolí Labe (Porta Bohemica) nachází několik starých zarostlých lůmků s horninami velmi netypickými pro tuto oblast. My jsme se vydali do jednoho z těchto lomů, kde jsme zmapovali možnosti sběru minerálů a přehled hornin. Nacházelo se zde spoustu hornin, mezi kterými mě nejvíc zaujaly migmatity a žíly pegmatitů. Vidět zde pegmatit bylo pro mě něco nečekaného. V pegmatitech se ale žádné zajímavější minerály kromě růžových nedokonalých krystalů ortoklasu nevyskytovaly. Jediným mineralogickým nálezem byly cca. 5 cm dlouhé a úzké krystaly skorylu tvořící deformované skorylové slunce. O této spíše petrografické lokalitě napíši samostatný článek později. skoryl
Deformované skorylové slunce (Libochovany - přeměněné horniny).
Velikost vzorku 92 mm.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Biolitická břidlice
FOTO 2 =
Růžový živec
FOTO 3 = Migmatitoidní žula s kruhovými útvary zvětralého pyritu
FOTO 4 = Čočka křemene
FOTO 5 = Deformované skorylové slunce
Jakub Mysliveček ©