minj
Lokality


Krupka - Preiselberk, Vrchoslav
(den konání 19.5. 2012)

propadlina
Nejseverněji položená propadlina Vrchoslavi co jsme zatím našli.


   Jak jsem již slíbil, tento rok se chci věnovat nejen Krupce - Knottlu a Vrchoslavi, ale také dalším částem Krupky. Dnes jsme se tedy s Martinem vydali na Krupku - Preiselberk. Podle plánu jsme měli projít haldy místních tří štol. Bábrdle nás vyhodila nad štolami Starý a Nový Martin a my jsme pokračovali lesem. Když jsme uviděli první propadlinu uviděli jsme také haldu štoly č. 3. Nejdříve jsme ale vlezli do propadliny, která jistě patřila k systému štol z Vrchoslavského revíru. Zde jsme našli několik vzorků masivního fluoritu. Ve vedlejší propadlině jsme však narazili na pěkné ukázky krystalů barytu bílé až oranžové barvy. Po prozkoumání propadliny jsme už pokračovali k haldě štoly č. 3. halda
Halda štoly č. 3


halda
Halda štoly č. 2
   Na této haldě jsme bohužel nic nenašli, tak jsem si alespoň vyfotil štolu, ze které vytéká malý potůček. Po nezdaru jsme tedy zamířili k haldě štoly č. 2. Tu jsme bez problému našli a překvapila nás její velikost a pěkný výhled z jejího vrcholu. Bohužel jediný nalezený vzorek byl jen malý čirý fluorit. Teplota i my jsme stoupali dále do svahu až k haldě štoly č. 1. Kromě několika dokumentačních krystalků kasiteritu velkých cca. 0,5 mm v okolí štoly jsme zde opět nic nenašli. Nakonec jsme se po nezdaru rozhodli nešplhat výše do svahu a zamířili jsme dolů směr Vrchoslav. Dole na první propadlině jsme byly asi za 10 minut a začali jsme hledat další propadliny.


   K našemu překvapení jsme brzy vyšli přímo u našich dobře známých propadlin. Rozhodli jsme se tedy ve zbývající hodině času prozkoumat naše minule nalezené místo s krystaly fluoritu. Místo se od minule téměř nezměnilo, ale přesto jsme zde nemohli opět nic nalézt. Nakonec když už konečně začaly lézt vzorky, tak mi zavolala bábrdle, že už máme jít, že na nás čeká. Takže jsme se znechuceně sbalili a šli k autu. Den byl pěkný, ale Krupka - Preiselberk nás opravdu neoslnila a kdyby nebylo blízké Vrchoslavi, tak by to dnes bylo opravdu hodně špatné... + jsme v hokeji prohráli se slovákama 3:1... :(
baryt
Krystaly barytu v dutině (Vrchoslav - "Propadlina 2"). Velikost vzorku 67 mm.


FOTO = Lokalita Preiselberk
FOTO = Lokalita Vrchoslav
FOTO 1Typická žílovina ze štoly č. 1 s křemenem a zrny kasiteritu
FOTO 2Žíla růžového barytu a dutina s bílými krystaly barytu
FOTO 3Další dutina s bílými krystaly barytu v žíle růžového barytu
FOTO 4Pěkné krystaly žlutooražového barytu
FOTO 5
Krystaly fluoritu
FOTO 6Dutina s drobnými krystaly fluoritu
FOTO 7 = Drůza trochu zašlých krychlí fluoritu
Jakub Mysliveček ©