minj
Lokality


Krupka - Knottl
(den konání 29.4. 2012)

halda
Stará halda se zajímavými nálezy.


   Po dlouhé době kdy nám nevycházely volné dny jsme se dnes konečně dostali ven na šutry. Přestože jsme zvažovali dvě nové lokality nakonec vyhrála stará dobrá Krupka - Knottl. Dominik tentokrát nejel kvůli školním povinostem... My jsme v nesnesitelném vedru vystoupali ke štole Večerní hvězda, kde jsme začali s hledáním. Místní halda je velká, ale velmi zarostlá a stará, a tak jsme asi po necelé hodině pokračovali dál s prázdnou. Další na řadě byla halda štoly Václav. Místo této haldy jsme si však všimli staré haldy, která na první pohled nevypadala nijak zvláštně. Takovýchto hald je na Knottlu rozesetých spoustu, ale již z předchozích zkušeností vím, že se v nich dá při troše štěstí něco pěkného najít. apatit
Nádherně zelený a průhledný krystal apatitu v dutině křemene (Stará halda). Velikost krystalu 5 mm.


kasiterit
Nádherně zachovalý krystal kasiteritu na křemeni (Stará halda).
Velikost krystalu 4 mm.
   Na první pohled se halda skládala jen z hlušiny, ale když Martin ze země zvedl asi decimetrový vzorek krystalů křišťálu s fialovými krychlemi fluoritu, což je přesně takový typ vzorků, které pocházejí ze starých sběrů, tak jsme to zde museli prozkoumat.
     Zjistili jsme, že kromě hlušiny se zde nachází velmi zajímavé minerály, které je dnes v Krupce problém nalézt. Mezi rulami se zde nacházeli již zmíněné žíly křemenů, které v některých místech naduřovali až do 5 cm tlouštek s dutinami křemene uprostřed. Křemen byl často zakončený křišťálem. Na těchto žilách se kromě typických až 5 mm světle fialových až čirých krychlí fluoritu nacházejí také pro Krupku typické krystaly zelených apatitů.


   Většina krystalů nepřesahuje 3 mm, ale jeden ze vzorků, který má asi 5 mm je nádherně čistý a průhledný. Dalším zde nalezeným minerálem je dnes v Krupce téměř vysbíraný kasiterit. Ten zde opět narůstá na krystaly křemene či zarůstá v křemenných žilách a tvoří typické krystaly do 1 cm. Jelikož se našel i jeden nerozbitý krystal, lze předpokládat, že se zde při dalších výpravách najdou další. Kromě těchto typických Krupeckých minerálů se zde vyskytli také povlaky zeleného malachitu a impregnace chalkopyritu. Zajímavé bylo, že chalkopyrit na jednom vzorku vyplňoval křemenou dutinu, kde tvořil asi 0,5 mm silnou vrstvu šupinatých krystalů. pen
Prokopský peň na jaře.


kremen
Křemenná dutina (Prokopský peň). Velikost vzorku 114 mm.
  Odkud materiál z haldy pochází je velmi těžké určit. Nejspíše ale materiál pochází z odvalu štoly Václav či ze štoly Večerní hvězda.
     Halda byla tedy velmi produktivní a podle mě je to zatím nejproduktivnější místo na Knottlu, kde jsem byl. Na haldě jsme pobyli asi 2 hodiny a potom jsme se vydali směrem k Barboře. U Barbory jsme zjistili, že pegmatitová halda je opravdu hodně překopaná. Na haldě našel jediný pěkný vzorek jen Martin a to asi 4 cm dutinu s krystaly křemene. Poslední co jsme dnes měli v plánu byl jen Prokopský peň. Baťohy byly těžké, ale nějaké vzorky křemenů se ještě vešli. Pak už nás čekala jen cesta zpět do Krupky dolů z kopce. Dnešní výprava byla tedy velmi úspěšná. Škoda jen, že zase nevyšel ten beryl...


FOTO = Lokalita
FOTO 1Křemenná žíla s krystaly zakončenými křišťály
FOTO 2 = Nádherně zelený a průhledný krystal apatitu v dutině křemene
FOTO 3Světle fialové až čiré krychle fluoritu v žíle křemene
FOTO 4Žíla chalkopyritu
FOTO 5
Nádherně zachovalý krystal kasiteritu na křemeni
FOTO 6Křemenná žíla s krychlemi světle fialového fluoritu
FOTO 7 = Křemenná žíla s velkým krystalem kasiteritu
FOTO 8Křemenná žíla s četnými krystaly kasiteritu
FOTO 9 = Křemenná dutina
Jakub Mysliveček ©