minj
Lokality


Harrachov - Rýžoviště
(den konání 19.7. 2012)

odval
Zašlý ale dobře rozeznatelný odval.


   Počasí se konečně umoudřilo, a tak jsme po ranním výletu na rozhlednu Žalý vyrazili směr Harrachov - Rýžoviště. Minulý rok jsem zde už byl, ale bohužel jsem lokalitu nenašel. Tentokrát jsem již přesně věděl, kde jí mám hledat. Tvrzení že je to jedna z nejhůře dostupných lokalit v ČR je oprávněné. K lokalitě vedou asi 4 km různě strmého stoupání a obtížné orientace v terénu. Několikrát jsem špatně odbočil, takže jsem při zpáteční cestě vyfotil místa, kde to bylo a v galerii budou umístěny jako návod pro sběratele, kteří si o tomto nalezišti seženou informace a budou se sem chtít vydat - to aby nebloudili jako já (celou cestu jsem samozřejmě nefotil). Jak již bylo řečeno, lokalita se nachází poměrně vysoko (kolem 1000 m. n. m.) ve svahu alespoň z části porostlým vysokým lesem, takže to tu nevypadá jako v Černém dole. odval
Odval


kremen
Velmi pěkná drůza krystalů křišťálu (Harrachov - Rýžoviště).
Velikost vzorku 136 mm.
    Samozřejmě jsem celou cestu měl ze zvědavosti zapnutého Ítýho, který mi asi dvakrát hlásil poměrně zvýšenou koncentraci radioaktivního záření (osobně si myslím, že ložisko je mnohem větší a bohatší, než zjistil uranový průzkum v padesátých letech. Finální úsek cesty k lokalitě je také skvělý - připomíná spíše bažinu. Říkal jsem si, že to sběratelství začíná trochu hraničit s vysokohorskou turistikou.
   Odval štoly je spíše střední velikosti a je značně zarostlý mladými smrčky. Na to že je už 53 let opuštěn, vypadá však poměrně dobře. Radiometr mi zde začal šílet. Průměrná hodnota naměřená na haldě (bez přiblížení k zemi) byla kolem 0,15 rengenenů a to na celé haldě. Při takovýchto hodnotách mi byl Ítý k ničemu, jelikož vše "svítilo". Raději jsem se pokusil najít nějaké uranové slídy na značném množství větších kamenů spadaných k patě odvalu.


   Překvapilo mě, že na velké části kamenů jsou pěkné žilky a dutiny s krystaly křemene a křišťálu. Na některých vzorcích byl dokonce uprostřed křemenné žíloviny krystalizovaný morion (špatné kvality) a vzácně jsem narazil i na křemeny s nádechem do fialova, za což může radioaktivní záření, které křemen přeměňuje na ametyst a morion. Asi hodinu jsem zde sbíral pochůzkovým způsobem a vzorky s křemeny se jen hrnuly. Většinou šlo o drobnější žilky či dutiny. Po uranových slídách jako by se ale slehla zem. Nikde jsem je nemohl najít. Nakonec jsem využil svých posledních 30 minut ke kopání. Stačilo párkrát kopnout krumpáčem a na světě byla spousta materiálu obaleného v bahně. Mezi některými kameny se ale leskly zelené tabulky torbernitu, takže jsem se nakonec dočkal. kremen
Velmi hezká drůzka krystalů křemene s nádechem do fialova (Harrachov - Rýžoviště). Velikost vzorku 91 mm.


torbernit
Nejlepší vzorek torbernitu (Harrachov - Rýžoviště). Velikost vzorku 68 mm. Detail tabulek.
   Až mě překvapilo jaké množství torbernitu se v mé malé sondičce vyskytlo. Jeden z nejlepších vzorků ale dnes nepatří tomuto uranovému sekundáru, ale opět křemeni. Kopnul jsem do země a najednou na mě vypadl vzorek s velkým množstvím asi 1 cm velkých krystalů. Celý vzorek je pravděpodobně původně plovoucí drůza rozpůlená na půlku či výčnělek žíly křemene, jelikož je znatelně vidět, že na masivní křemený základ krystalyzují jednotlivé krystaly. Z řezu má křemen podobný charakter jako z ametystové lokality Bochovice. Škoda jen, že mu pobyt v haldovém materiálu moc neprospěl (místy limonitové povlaky a několik ulámaných špiček).


   No čas mi vypršel a já jsem v šest hodin odcházel zpět k Harrachovu. Jeden vzorek torbernitu jsem si ale chtěl ještě umýt v potoce vytékajícím z ústí zavalené štoly. Bohužel jsem zde zjistil, proč na povrchu žádné krystaly torbernitu nebyly - s vodou si moc nerozumí a většinou se ulomí a odplavou. Proto budu muset ostatní vzorky opravdu opatrně umýt. Zpáteční cesta (z kopce!) mi zabrala 50 minut a bábrdle už mi chtěla hubovat, ale když viděla ten pěkný křemen, tak byl klid. Nebýt to Rýžoviště tak obtížně přístupné a daleko od Benecka, kde bydlíme, tak bych se sem určitě podíval i zítra, ale bohužel...


FOTO = Lokalita
FOTO 1Křemen varienta morion
FOTO 2 = Bismutová mineralizace
FOTO 3Tabulky torbernitu
FOTO 4Vzorek s velmi drobnými krystaly torbernitu
FOTO 5
Tabulky torbernitu
FOTO 6Nejlepší vzorek torbernitu
FOTO 7 = Velmi pěkná drůza krystalů křišťálu
FOTO 8Velmi hezká drůzka krystalů křemene s nádechem do fialova
Jakub Mysliveček ©