minj
Lokality


Dobranka u Dobrné
(den konání 25.2. 2012)

dobranka
Potok Dobranka.


   Po dlouhých dvou měsících, kdy nám přírodní podmínky nedovolovaly jezdit na kameny jsme konečně vyrazili na první letošní výpravu. Říkal jsem si čím začít a nakonec jsem se rozhodl, že splním malý dluh z minulého jara, a tak volba nakonec padla na Dobranku u Dobrné. Před rokem jsme se zde s Dominikem marně pokoušeli najít známou lokalitu zeolitů, ale ani po několikahodinovém hledání jsme ji nenašli. Tentokrát jsem již +- věděl, kde se lokalita nachází a tak jsem doufal jen v dobré počasí. Počasí se vyvedlo, a tak jsme dnes s Martinem a bábrdlí vyrazili. Dominik nakonec nejel. Na lokalitu jsme dorazili ve 12,45 a na průzkum jsme měli asi tři hodiny. Nejdříve nás zaskočilo okolí lokality. natrolit
Dutina s vějířky natrolitu (Dobranka u Dobrné). Velikost viditelné části dutiny cca. 32 mm.


natrolit
Dutina s natrolitem (Dobranka u Dobrné). Velikost vzorku 119 mm.
   Dá se říci, že se jedná o nelegální skládku. Sešli jsme až ke korytu potoka, kde stály tři auta a byla zde skupina, jak řekl Martin "podivných existencí" nelegálně těžící dřevo. Přešli jsme kolem nich, přestože nevypadali zrovna přátelsky se sekerou v ruce... Šli jsme proti proudu potoka a nacházeli četné výchozy a podezřelé balvany v potoce. Došli jsme až téměř k místu, kde jsme byli před rokem s Dominikem, ale lokalita nikde. Nazpátek jsme se tedy vrátili po silnici. Tři auta už zmizela, takže jsme mohli více prozkoumat okolí protržené nádrže. Martin to vzal přes bažinu a já přes potok, ve kterém jsem konečně našel první vzorek - pravděpodobně natrolit, thomsonit či podle horniny (tmavý bazalt) a vzhledu možná i zeofylit, který tu však ještě nebyl nalezen a proto je velice nepravděpodobné, že by to byl zeofylit.


   Na druhé straně potoka jsme prohlédli skalní výchozy, ale opět se jednalo jen o deskovitě odlučné sodalitické tefrity bez dutin. Takto jsme pokračovali dále po proudu potoka. Počasí se začalo kazit a začalo být mírné šero. Došli jsme až k rozpadlé budově u dalšího nadějného výchozu, kde byly jen miniaturní ukázky zeolitů. Když už jsme si mysleli, že skončíme opět s ničím, vylezli jsme k autu a přímo u něj jsme nalezli zbytky velmi dutinkatého tefritu podobnému tomu z Řepčic. V těchto skromných zbytcích jsme nakonec během zbylých 45 minut našli několik zajímavých dutin. Já jsem našel asi 7 vzorků a Martin našel dva velké vzorky. Jeden vzorek s dutinou velkou asi 8 x 5 cm a druhý vzorek s dutinou narůžovělého natrolitu. Dá se říci, že všechny nalezené vzorky patřily jen natrolitu. Dále se objevil jen kalcit a krystalky thomsonitu. Na lokalitu se jistě ještě vrátíme, přestože prostředí není zrovna příjemné. natrolit
Nejhezčí nalezený vzorek natrolitu (Dobranka u Dobrné).
Velikost vzorku 83 mm.


FOTO = Lokalita
FOTO 1 = Vzorek nalezený v potoce - pravděpodobně omletý natrolit
FOTO 2Dutina s natrolitem
FOTO 3Zachovalá dutina natrolitu
FOTO 4Velmi pěkný vzorek bílého vějířkovitého natrolitu
FOTO 5Nejhezčí nalezený vzorek natrolitu
Jakub Mysliveček ©