minj
Lokality


Cínovec, Krupka - Vrchoslav
(den konání 9.6. 2012)

dul
Pamětní deska těžební jámy Militärschacht.


   Minulou výpravu jsme byli v Českém středohoří a tentokrát jsme se vydali opět do Krušných hor. Naším plánem bylo prokoumat lokalitu Cínovec a zhodnotit místní možnosti sběru. Vytipovali jsme si několik nadějných míst, která zde ještě zbyla. Po příjezdu na Cínovec jsme se rovnou vydali k místu původní šachty (Militärschacht). Na konci roku 2010 zde však proběhla demolice, a tak jsme zde našli jen zarovnanou plochu u velkého parkoviště a kámen s památní deskou. Vydali jsme se na průzkum okolního areálu. V místě bývalých hald jsme provedli několik sondiček, přičemž jedna z nich byla poměrně uspokojivá. Jediným problémem bylo velké množství zeminy a malé množství křemenné žíloviny. Přesto zde byl nalezen jeden vzorek krystalů křemene s drobnou záhnědou. vzorky
Některé z vydobytých vzorků.


cinvaldit
Pěkně zachovalý krystal cinvalditu (Cínovec). Velikost vzorku 70 mm.
    Pokračovali jsme dál směrem na západ. Na místě, kde jsme na jaře objevili žilný křemen s cinvalditem jsme vysekali zbytek žíly a odnesli si asi 20 různě velkých max. 12 cm velkých vzorků. Martin zde dokonce mezi sutí našel také malou křemenou dutinku, ze které se po rozbití vyklubala asi 6 cm dutina s pěkně vyvinutým asi 3 cm velkým krystalem záhnědy a lupeny cinvalditu, což je v dnešní době velmi dobrý vzorek. Potom jsme se vydali dál a cestou sbírali zbytky žíloviny, která je zde poměrně hojná. V ní jsou dokumentační vzorky cinvalditu, křemene a záhnědy.


   Při cestě jsme objevili pravděpodobně starou a přestavěnou šachtu (viz. foto) s těžební věží. Mířili jsme směrem k propadlinám na jz od obce. Zde jsme našli "propadlinu", která však byla jen oploceným prostorem bez propadu s výstražnými cedulemi PODDOLOVÁNO! No posledním místem, které jsme měli v plánu prozkoumat byla nedaleká halda. Ta vypada z dálky jako ideální, ale bohužel jsme na ní našli pouze hlušinu téměř bez žilného křemene.
   Pokud bych měl zhodnotit možnosti sběru na této lokalitě, musím říct, že jsou velice omezené. Jediná možnost je chodit v okolí starých důlních děl a rozbíjet podezřelé kameny volně rozeseté po okolí.
cinvaldit
Pěkné krystaly cinvalditu v dutinách mezi krystaly křemene (Cínovec). Velikost vzorku 82 mm.


fluorit
Velký vzorek fluoritu (Vrchoslav - dobývka). Velikost vzorku 174 mm.
   Bylo asi půl třetí a nám se ještě nechtělo jet domů. Přemluvil jsem tedy bábrdli, aby nás ještě na hodinu nevzala při cestě zpátky do Vrchoslavi. Po příjedu jsme vyšli k dobývkám a tady jsme potkali Honzu, který zde dnes byl na fluoritech. Zběžný Martinův průzkum v dobývce ukázal, že je to zde "totálně vyluksovaný". Já jsem se mezitím bavil s Honzou o Cínovci atd... Nakonec si Honza vzal jen pár vzorků a zbytek nechal nám. Přestože počasí nemělo být dnes nejlepší, vyhli jsme se všem přeháňkám a nakonec vysvitlo i sluníčko, takže já jsem dnes spokojen...


FOTO = Lokalita Cínovec
FOTO 1Dutina křemene s krystalem záhnědy, cinvalditem, kasiteritem a scheelitem
FOTO 2 = Pěkně zachovalý krystal cinvalditu
FOTO 3Drůza krystalů cinvalditu
FOTO 4Dutina se záhnědami
FOTO 5
Cinvaldit
FOTO 6Pěkné krystaly cinvalditu v dutinách mezi krystaly křemene
FOTO 7 = Křemenná dutina
FOTO 8Velký vzorek fluoritu
Jakub Mysliveček ©