minj
Lokality


Černá v Pošumaví
(den konání 16.9. 2012)

propadlina
Nově vzniklá propadlina před pomníkem...


   Po ne moc vydařeném včerejšku jsme dnes měli naplánované opět dvě lokality. První byl areál bývalého grafitového dolu Bližná. Na této lokalitě je úspěch zaručen a tak jsme zde strávili pouze půl hodiny. Při příchodu nás ale překvapila propadlina přímo před pomníkem připomínající místní důl. Propadlina byla cca. 3 metry hlunoká a 5 metrů široká. Při představě, že jsem tudy před rokem procházel mě trochu zamrazilo... Ani voda již nevytéká z malé boudy, takže je možné, že zával ucpal vodní zdroj. My jsme pokračovali k malým zbytkům haldiček. Martin si vzal několik vzorků grafitu a já zkoušel najít nějaký lépe zachovalý pyrit, ale bez úspěchu. grafit
Grafit s častými žilkami pyritu a žlutými okrajovými oxidy (Bližná). Velikost vzorku 117 mm.


martin
Někteří pracují a jiní si lokalitu užívají po svém...
   Po Bližné jsme se přesunuli o půl kilometru dál do lomu v Černé. Povolení jsme opět měli, ale Martin kdo ví proč pořád koukal, jestli nás někdo nesleduje. Před měsícem zde byl připravený odstřel v severní (podle ústního sdělení západní) části lomu, který byl cca před třemi týdny proveden. Odstřel zasahuje také na styk amfibolitů a mramorů, kde se dají objevit zajímavé minerály. Ani tentokrát tomu nebylo jinak, ale už tu před námi někdo byl, takže se muselo rozbíjet a rozbíjet na což Martin moc neni, takže dal přednost spánku na velkém balvanu mramoru. Já mezi tím za dvě hodiny prošel celý odtřel a našel několik zajímavých vzorků.


   Nejvíce zastoupeným minerálem byl tmavě zelený amfibol magnesiohornblend. Tentokrát jsem našel i pár dutinek s tímto minerálem. Dále se objevil pyrit a ohnivý kalcit. Na jednom kameni zapadlém hluboko mezi balvany jsem viděl cca 5 mm velký krystal titanitu, ale ani po půl hodinové snaze se mi kámen nepodařilo vyprostit ven. Nakonec se Martin vzbudil, takže jsme pokecali o tom kam zítra a pak přijeli rodiče z výletu, takže nás vzali sebou. Tato naše "Podzimní jihočeská expedice" nám zatím moc nevyšla, ale zítra máme v plánu Moravici, tak si to snad vynahradíme... magnesiohornblend
Dutina s drobnými krystaly amfibolu - magnesiohornblendou (Černá v Pošumaví). Detail vzorku.

FOTO = Lokalita Bližná
FOTO = Lokalita Černá v Pošumaví
FOTO 1 = Pyritové krychle zarostlé v amfibolitu
FOTO 2 = Pyrit v amfibolitu
FOTO 3Krychlový pyrit zarostlý v amfibolitu
FOTO 4Dravit
FOTO 5 =
Dutina s drobnými krystaly amfibolu - magnesohornblendou
FOTO 6 = Dutina s drobnými krystaly amfibolu - magnesohornblendou
FOTO 7 = Grafit s častými žilkami pyritu a žlutými okrajovými oxidy
FOTO 8 = Neznámý žlutý ledvinitý minerál




Jakub Mysliveček ©