minj
Lokality


Černá v Pošumaví
(den konání 17.8. 2012)

lom
Aktuální stav lomu v Černé.


    Jako poslední šumavskou lokalitu jsem si zvolil stejně jako loni lom v Černé v Pošumaví. Tentokrát jsem se ale nemusel bát problémů se vstupem, jelikož jsem měl povolení ke vstupu po pracovní době. Ve čtyři hodiny jsem tedy přijel na vrátnici a vydal se směrem do lomu. V lomu opravdu pracovní dobu moc nedodržují, takže jsem ještě musel počkat asi hodinu, než odjeli poslední dělníci pracující na 2. etáži (povolení jsem sice měl, ale nechtěl jsem se jim plést pod bagry). V mezičase jsem tedy prošel 1. etáž, kde je na jv. velký odstřel v šedých mramorech s nádhernou kresbou. mramor
Nádherná kresba mramoru.


magnesoihornblend
Amfibolu - magnesiohornblend s krystalem ohnivého kalcitu (Černá v Pošumaví). Velikost vzorku 99 mm.
   Jedinými nalezenými vzorky zde byla hlíza kalcitu krystaly podobná kalcitu z Horní Rokytnice. Dále jsem zde nalezl dokumentační Ca - chabazit s krystaly do 5 mm, který jsem jen vyfotil. Dělníci se přesunuli k drtičce, a tak jsem šel na 2. etáž. Když jsem šel kolem jednoho z dělníků, čekal jsem, že se mě bude ptát, co tam dělám a jestli mám povolení, ale on místo toho preventivně zalezl za kamion... Pokračoval jsem tedy dál. Nejdříve jsem prošel napadaný materiál z výše uvedeného odstřelu s nulovým výsledkem. Vedro bylo nesnesitelné a mě se začala motat hlava - ještě že jsem sebou měl dostatek vody a ne jako minule.


   Jediné vzorky z 2. etáže jsem si odnesl z téměř odklizeného odstřelu v poloze černých amfibolitů, kde se na několika velkých kamenech objevili krystaly magnesiohornblendy a růžového až ohnivého kalcitu. Vzácněji impregnace a krychle pyritu a také jeden asi 9 mm velký krystal titanitu. Krystal titanitu byl samozřejmě uprostřed velkého balvanu, a jelikož je moje palice rozbitá, pokusil jsem krystal neúspěšně vysekat pomocí kladiva a majzlíků. Hold za blbost se platí a šel jsem tedy dál. Poté jsem již nic nenašel a z lomu jsem odházel asi kolem půl sedmé s cca 5ti vzorky v batohu. No aspoň nezaberou tolik místa v krabicích... pyrit
Pyrit zarostlý v amfibolu - magnesiohornblendu v amfibolitu (Černá v Pošumaví). Velikost vzorku 136 mm. => Detail vzorku.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Kalcit
FOTO 2Pyrit zarostlý v amfibolu - magnesiohornblendu
FOTO 3Amfibolu - magnesiohornblend s krystalem ohnivého kalcitu
FOTO 4Pyrit zarostlý v amfibolu - magnesiohornblendu v amfibolitu 
Jakub Mysliveček ©