minj
Lokality


Vrábče, Nová Ves u Křemže
(den konání 10.8. 2011)

vykop
Zbytek litného pegmatitu v Nové Vsi.


   Při prozkoumávání satalitních snímků jsem poblíž Vrábče objevil malou pískovničku. Říkal jsem si, že by bylo užasné najít nějakou novou lokalitu vltavínů u Vrábče, kde by nebyl problém s policií. Dnes jsme tedy s rodiči vyrazili do Vrábče. Pískovničku jsme hned našli, ale jaké bylo moje zklamání, když zde místo písku byla drolivá rula a občas nějaká ta žíla obecného pegmatitu. V lůmku byl malý bagr a naložená tatrovka, která za chvíli odjela. Říkal jsem si, že já asi žádný normální vltavín nikdy nenajdu. Při pohledu na pegmatit jsem dostal zajímavý nápad. Na jaře jsem byl v Nové Vsi u Křemže, ale lokalitu jsem nenašel. Tentokrát jsem už +- věděl, kde se lokalita nachází. Zamířili jsme tedy opět do Nové Vsi. elbait
Zbytek elbaitu (Nová Ves). Šířka záběru 42 mm.


verdelit
Největší nalezený verdelit (Nová Ves). Velikost vzorku 40 mm.
   Rodiče mě vysadili u kravína se slovy "maximálně hodinu". No co vám mám povídat, utíkal jsem jak šílenec a hledal lokalitu, abych na ní mohl být co nejdéle. Lokalitu se mi ale opět nedařilo najít a tak jsem zavolal Petrovi, který mi popsal cestu. Když jsem poprvé uviděl lokalitu, řekl jsem si co to má znamenat. Z lokality zbylo cosi, co se slovy nedá ani vyjádřit. Řekl jsem si, že tady nic nenajdu. Po hodině a půl jsem však něco přece jen něco našel, ikdyž se jedná spíše jen o dokumentační vzorky. Dnešní nálezy jsou verdelity, rubelity, elbaity a spessartiny + skoryl, muskovit. Všechny vzorky pocházejí z povrchu, jelikož čas byl vážně neúprosný. Příště to ale bude lepší až použiji krumpáček a lopatku. O tom jsem přesvědčen. 


FOTO = Nová Ves + Bohouškovice
FOTO 1Zbytek elbaitu
FOTO 2Elbait
FOTO 3Největší nalezený verdelit
FOTO 4Verdelit
FOTO 5Drobný, ale naprosto průhledný krystal verdelitu
FOTO 6 = Lepidolit v pegmatitu
Jakub Mysliveček ©