minj
Lokality


Libochovany, Mariánská skála
(den konání 25.9. 2011)

lom
Lom na vrchu Deblík.


    Včera jsme měli někam vyrazit, ale bohužel jsme to museli zrušit. Dneska jsme ale už jeli a to do Libochovan. Dominikovi se tam moc nechtělo, ale jeho tátovi se na nově objevené lokalitě líbilo. Nejdříve jsme dobývali kalcity a aragonity. Když jsme už měli dostatek vzorků a stěna se začala nebezpěčně sypat, šli jsme na augity. Tentokrát jsme ze začátku nacházeli malé a nekvalitní augity, ale nakonec jsem našel zatím svůj největší vyvětralý krystal a Dominik s tátou mají několik vzorků s krystaly do 2,5 cm v tufu. Byly asi dvě hodiny odpoledně, když jsme dorazili zpět k autu. Cestou jsme se ještě dohodli, že zajedeme do Mariánky na nějaké natrolity. Povolení máme a za půl hodiny jsme už chodili po lomu. augit
Martin při průzkumu stěny.


marianka
Zajímavý vzorek klenců kalcitu (Libochovany).
Velikost vzorku 54 mm.
    Na první etáži jsme opět objevili kvalitní jehličkový natrolit. Na druhé etáži jsou dva nové ostřely, takže jsme je prošli. Na prvním odstřelu jsem narazil na jeden vzorek růžového natrolitu, ale nic víc. To na druhém odstřelu je to mnohem zajímavější. Leží tu opravdu velké kameny a dalo se zde najít množství dutin s opravdu zajímavými minerály. Největší štěstí měl Dominik, když našel asi 40 cm dlouhou plochou dutinu, která byla navíc dostatečně velká na to, aby se dala odnést. Výplň dutin tohoto typu tvořil kalcit, natrolit a hlavně thomsonit, který jsem v lomu viděl poprvé. Věršina dutin byla však právě ve velkých kamenech, což je v tomto lomu opravdu špatné. Znělec je tu tak tvrdý, že se téměř nedá rozbít a proto mají většinou tyto krásné dutiny spečetěný osud v drtičce...


   Pro mě byly asi nejzajímavější velké tlusté krystaly natrolitu narůstající většinou na kalcit. Na jednom vzorku jsou dokonce tyto krystaly narostlé na nějakém zeleném minerálu, či zabarvují vzorek do zelena. Na zelenou barvu jsme navíc narazili i u natrolitů, které občas byly porosté neurčeným zeleným povlakem, který vzácně přecházel až do tmavěmodré barvy. Dominik ještě skočil na dno lomu, odkud přinesl nějaké červené natrolity a krystaly apofylitu. Za zmínku ještě stojí, že na cestě na druhou etáž je stále zastižena poloha s pěknými dutinami bílého apofylitu, ale opět se jedná o vzorky určené jen na dívání... natrolit
Velmi pěkný vzorek natrolitu s kalcitem (Mariánská skála).
Velikost vzorku 149 mm.


FOTO = Libochovany
FOTO 1Aragonitové slunce, na koncích přeměněné na kalcit
FOTO 2Krystaly kalcitu
FOTO 3Krystal augitu v tufu
FOTO 4Lesklý krystal augitu
FOTO 5Krystal augitu pokrytý vrstvou kalcitu
FOTO 6Pěkné krystaly kalcitu
FOTO 7 = Krystaly kalcitu z polohy tufů
 
FOTO = Mariánská skála
FOTO 1Červený natrolit
FOTO 2Zajímavý zelený ledvinitý kalcit
FOTO 3Růžový natrolit s natrolitem se silnými krystaly zabarvující kalcit do zelena
FOTO 4Pěkný natrolit
FOTO 5Velmi pěkný vzorek natrolitu s kalcitem
Jakub Mysliveček ©