minj
Lokality


Krupka - Knottl
(den konání 1.10. 2011)

halda
Kopací práce u štoly Barbora s ošklivě podkopanými stromy.


   Tentokrát jsme vyrazili do Krupky na Knottl. Naposledy jsme tu našli zajímavé minerály a tentokrát jsem sem jel jen s bábrdlí. Nejdřív jsem obhlédl pegmatitovou haldičku nad Barborou, kde nic moc nebylo, ale našel jsem vstup do podzemí, odkud šla zima. Potom jsem obhlédl haldu na které jsme naposled našli pěkné vzorky. I tentokrát tu byli opět zajímavé vzorky fluoritu v pegmatitu a další minerály. fluorit
Drobné krychličky fluoritu na živci (štola Barbora).
Velikost krychliček cca 1 mm.


rijen
Krásný první říjen 2011...
   V horní části haldy jsem narazil na nové výkopy, ve kterých jsem narazil na pěkné vzorky filalového fluoritu a také na bismutin. Také jsem tu na jenom vzorku našel pravděpodobně emplektit. Ještě před odjezdem jsem si zašel na Zwickenpinge, kde jsem našel nějaké staré a malé kasiterity. Ještě jsem zašel na haldu Václava, kde jsem však moc nepobyl, jelikož bábrdle už chtěla jet, takže nález berylu se opět nekonal. Byl pěkný podzimí den a vzorky se také docela vydařili...


FOTO = Krupka - Knottl
FOTO 1Molybdenit v křemeni
FOTO 2Lístky biotitu na křemeni
FOTO 3 = Růžice molybdenit v křemeni
FOTO 4Dutina s bílou krychlí fluoritu
FOTO 5Fluoritová žílovina s živcem
FOTO 6 = Drobné krychličky fluoritu na křemeni
FOTO 7 = Drobné krychličky fluoritu na živci
FOTO 8Kasiterit
FOTO 9 = Krychličky fluoritu v dutině křemene
FOTO 10 = Velice drobné jehličky bismutinu v dutině
Jakub Mysliveček ©