minj
Lokality


Horní Rokytnice
(den konání 29.7. 2011)

vykop
Můj malý výkop v jedné z hald.


   Při poslední návštěvě v Horní Rokytnici jsem konečně našel místo s haldami bývalých měděných dolů na severní straně Sachrova hřebene. Udělal jsem zde spoustu fotek lokality, ale ve Studenci mi z nepochopitelných důvodů vysadila karta ve foťáku a přišel jsem o všechny fotky z toho dne i z Rokytnice. Ve Studenci jsem tedy vyfotil tři fotky na mobil a dnes jsem znovu s bábrdlí sjel do Rokytnice a znovu celou lokalitu vyfotil. Za kvalitu se fotek se omlouvám, ale s 2 Mpix se toho moc udělat nedá... Na lokalitě jsem se ještě pokusil najít část lokality publikovanou v časopisu Minerál (2/2010), ale bohužel jsem ji opět nenašel... Vrátil jsem se tedy na haldy a začal jsem kopat ve svém výkopu. kalcit
Kalcit z žíly v mramoru
(Horní Rokytnice).
Velikost vzorku 43 mm.


bindheimit
Žluté zemité agregáty bindheimitu (Horní Rokytnice).
Velikost vzorku 63 mm.
   Netrvalo dlouho a začaly se ukazovat typické vzorky chryzokolů. Na několika vzorcích jsou i zajímavé zelenohnědé zemité agregáty, které nejspíše budou patřit bindheimitu nebo možná pyromorfitu, jelikož jsou v časté paragenezi s tmavým minerálem kovového lesku (galenit?). V mramorech se občas vyskytly i žilky kalcitu no a nakonec se v malých dutinkách do 3 cm objevili i velice drobné krystalky hemimorfitu. Zůstal tu po mě i zajímavý výkop, který jsem záměrně vykopal tak, aby nijak nepřekážel místním krosařům, kteří si z hald udělali dráhu a nevznikl tak spor mezi sběrateli a krosaři.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Dutina s hemimorfitem
FOTO 2Nejspíše bindheimit
FOTO 3Chryzokol
FOTO 4Kalcit z žíly v mramoru
FOTO 5Žluté zemité agregáty bindheimitu
FOTO 6Chryzokol
Jakub Mysliveček ©