minj
Lokality


Moravice
(den konání 2.8. 2010)

potok
Malý potůček protékající na lokalitě.

   O lokalitě jsem se dozvěděl od pana M. Kubišty, a jelikož se zde nacházejí více nalezišť, tak jsem doufal, že alespoň na něco najdu. Většina minerálů je zde vázaná na sekreční křemen bílé barvy. Z lokality je známý andalusit, kyanit, ilmenit a sillimanit. Když jsem zde byl minule, tak jsem nevěděl kde se lokalita nachází a jediné co jsem věděl bylo to, že se zde dá najít hlavně kyanit. Chodil jsem na kraji lesa a hledal hlavně na svoznicích, ale bohužel jsem nic nenašel. Tentokrát jsem lokalitu ihned našel a překvapilo mě, jak je to zde překopané. Byl zde i kbelík, který mi velmi pomohl a nádherně čistá ledová voda, která vyvěrala přímo ze země. Místo mi velice připomínalo smíšenou verzi lokality Lipna n/V a Slavče v dobrém slova smyslu. kyanit
Můj úplně první kyanit.


zahneda
Krásný vzorek sekreční záhnědy.
   Bylo zde spoustu bílých křemenů a břidlic. Nejdříve jsem zkusil vodou vymlít ze stěny nějaké křemeny, které jsem potom detailněji prohledával. Tato činnost mě ale brzy přestala bavit, protože při neustálém nabírání vody do kbelíku a následné vylití vody na druhé straně není pro hlavu to pravé. I přesto jsem našel vzorky ilmenitu, kusového křišťálu a záhnědy. Potom jsem chodil kolem a hledal přímo na volně ležících kamenech. Našel jsem spoustu andalusitů, které ovšem nebyly skoro vidět pod vrstvou muskovitu. Mnou nalezené andadusity z této lokality jsou spíše jen dokumentační. Už jsem si říkal, že mám hroznou smůlu, protože kdykoliv hledám kyanit, tak najdu jiné minerály, ale kyanit mi stále ve sbírce chybí.


   Nakonec jsem plný zoufalství začal prohledávat malou haldičku a hned jsem nalezl to co jsem celou dobu hledal. Na malém křemeni byl muskovitem obalený čepelkovitý krystal kyanitu a z druhé strany křemene byla ještě další lištička. Sice se nejedná o nějaký nádherný vzorek, ale je to můj první kyanit. Potom jsem už kromě úlomků nic nenašel. Kbelík jsem vrátil na místo, vyfotil pár fotek, rozloučil jsem se s lokalitou a šel jsem směrem k lesu. Tady jsem chtěl ještě prohledat křemeny na svoznicích. kterých tu bylo dost, ale viděl jsem, jak se už blíží rodiče a tak jsem spěchal k autu. Jelikož jsem chtěl ještě prohlédnout svoznice a hlavní část lokality, tak se sem ještě určitě vrátím a doufám, že najdu nějaký ten sbírkový kyanit, kterými je zdejší lokalita nejvíce proslavena. ilmenit
Povlaky ilmenitu na sekrečním křemeni.


FOTO = Moravice
Jakub Mysliveček ©