minj
Lokality


Malšín
(den konání 3.7. 2010)

malsin


   První z navštívených lokalit v okolí Lipenské přehrady měl být Malšín. Bylo nádherné počasí a já jsem s rodiči a s Honzou jel do Lipna nad Vltavou, kde jsem chtěl nejdříve navštívit lokalitu andalusitu, kterou mi doporučil člen Jihočeského mineralogického klubu, ale bohužel jsem rodiče nepřemluvil, a tak jsme v městečku pouze zaparkovali a šli jsme přes kopce na sever do obce Malšín, kde se nachází (respektivě dnes již nacházela) lokalita safírů. Po 7 km cestě (s baťohem na zádech a na něm přidělanou rýžovací pánví) jsme došli k uměle vytvořenému rybníku pod Malšínem. Předpokládal jsem, že když budu rýžovat v potoce přivádějícího do rybníka vodu, tak snad nějaké safíry najdu. Bohužel opak byl pravdou. Potok byl rekultivovaný a žádný štěrk tu nebyl. Tak jsem tedy šel přes pole k lesu, kde jsem rozštípal nějaké kameny, ale kromě křemenů v nich nic nebylo. Potom mi trvalo dost dlouho než jsem se dostal do Malšína, kde na mě už čekali ostatní. Při zpáteční cestě k autu jsem se ještě pokusil uchlácholit tátu, aby mě odvezl na lokalitu andalusitu, ale bohužel jsme se tam nezastavili, takže si tam sjedu na kole někdy příště.


Jakub Mysliveček ©