minj
Lokality


Libochovany
(den konání 3.4. 2010)

lom
Lom na Deblíku.

    Zima je konečně pryč a já se vydal na ten plánovaný průzkum nejmenšího z lomů v Libochovanech. Bylo hezky a jaro co nevidět přijde. Našel jsem svá po zimě zrezlá kladiva a prožraný batoh a přemluvil jsem tátu, aby mě odvezl do Církvic, odkud se nejlépe dostanu do lomu. Táta mě vyhodil na točně a já se vydal nahoru do stále se zvyšujícího stoupání kolem chatek. Za chvíli jsem byl už v lese a pokračoval dál. Jenže jsem přesně nevěděl, kudy se mám vydat a tak jsem vyšel na malý vršek nad Círvicemi. Lom byl ode mě jen asi 400 metrů a mě se naskyt nádherný pohled na okolní kopce a údolí Labe. Něco jsem vyfotil, napil se po strmém stoupání a sledoval srny dole v lese pode mnou. Potom jsem pokračoval k lomu. lom
Lomová stěna s barevnými jíly, tufy a čedičem.


povlak
Povlaky neznámého žlutého minerálu.
   Přišel jsem k lomu ze správného směru a ihned jsem zjistil, že tu neni ani noha. Šel jsem tedy na průzkum blízkých hald plných čediče pokrytým železem. Zde jsem nic závratného neobjevil, a tak jsem pokračoval dál. U malého výběžku původního kopce oddělující lomovou stěnu a cestu jsem konečně učinil objev. Krystaly kalcitu v rozpraskaném čediči. Kousek dál i hojné povlaky neznámého žlutého minerálu. U obou nálezů také malé množství minerálu podobného jaspisu. Říkal jsem si, že konečně něco, ale potom mě "štěstí" opustilo a já už nic víc nenašel. Procházel jsem celým lomem mezi jílovitými haldami (ve kterých jsem málem ztratil botu), ale žádný nález. Pokud tedy chcete tento lom navštívit, pak samozdřejmě můžete, ale hledat má smysl pouze v onom výběžku původního kopce na začátku, kde je aspoň kalcit...


FOTO = Lokalita
FOTO 1 = Povlaky neznámého žlutého minerálu
FOTO 2 = Nalezený drolící se kalcit
Jakub Mysliveček ©