minj
Lokality


Krupka - Vrchoslav a Knottl
(den konání 13.11. 2010)


molybdenit
Můj nejlepší vzorek molybdenitu (Prokopský peň)


   Tentokrát jsme se vydali do Vrchoslavy. Poprvé s námi jel také Dominikův táta, který se o šutry taky zajímá. Přijeli jsme k pile Vrchoslav, kde jsme zaparkovali přímo na velké haldě. Vzorky z haldy jsou bohužel silně poničeny, takže jsme brali jen biotit a velmi dekorativní červeně zbarvenou žulu. Potom jsme obešli pilu a po spojnici dvou propadlin došli k portálu štoly 5. květen. Potom jsme ještě prozkoumávali okolí a našli starou zatopenou šachtu blízké štoly. fluorit
Drobné krychličky fluoritu v křemenné dutince (Prokopský peň)


   Po průzkumu jsme zamířili pod lanovku na Komárku a odtud pěšky opět ke štole Barbora. Nakonec jsme se vydali na naší haldičku pro molybdenity. Tentokrát jsem našel zatím svůj nejhezčí vzorek se dvěma vyvinutými srostlými krystaly. Vydal jsem se i na průzkum okolí, ale Prokopa jsem opět nenašel...


FOTO = Krupka Knottl
FOTO 1Můj nejlepší vzorek molybdenitu
FOTO 2Drobné krychličky fluoritu v křemenné dutince
FOTO 3 = Biotit
Jakub Mysliveček ©