minj
Lokality


Krupka - Knottl
(den konání 30.10. 2010)


halda
Zarostlá halda štoly Prokop.


   Na dnešní sobotu jsem měl přiravenou výpravu do Dobrčic, ale jelikož je Dominik pryč, tak jsem se rozhodl pro klasickou lokalitu - krupecké štoly Barbora a Prokop. Vystoupal jsem do kopce pod štolu Barbora, kde jsem začal hledat. Měl jsem za cíl prohledat těsné okolí Barbory. Kromě biotitu jsem tu nic nenašel. Potom jsem pokračoval pod cestu ke štole, kde byla situace už lepší. Hlavně zde byly krystaly křemenů. Dále jsem našel velice malé krystaly zelených apatitů, bílý fluorit a jeden krystal živce. Jeden ze vzorků však nemohu určit (sice trochu vypadá jako biotit, ale bude to spíš nějaká ruda). Když už jsem toho měl dost, vylezl jsem k Barboře a šel směrem k naší haldě. wolframit
Agregát wolframitu v pegmatitu (Krupka - štola Barbora)


pyknit
Čtyři krystaly topazu (Pyknitu) s fluority (Krupka - štola Prokop). Podle ústního sdělení se může jednat o beryl!
   Cestou jsem se ještě zastavil u jedné větší haldy, kde jsem objevil skvělý nález - odrůdu topazu zvanou Pyknit. Škoda jen, že je vzorek trochu poničen a ze čtyř krystalů je pouze jeden neporušený. Fluority jsou zlikvidovány...ale i přesto je to skvělý nález. Dále zde bylo mnoho molybdenitů. Našel jsem tu i starou důlní kolejnici a spoustu válcovitých kamenů - průzkupné vrty. Nakonec jsem prošel naší haldičku pod křemenným pněm, kde jsem našel zelený apatit. Nazpátek jsem to vzal jinou cestou a v jedné propadlině jsem našel obrovský kámen porostlý krystaly fluoritu. Málem mě kleplo, když jsem pochopil, že ho tu musím nechat, protože byl těžký a mě čekal velký sestup zpět do Krupky. To by moje kolena asi řvala bolestí... Krupka mě opět nezklamala.


Poznámka: Neznámý tmavý minerál určen jako wolframit. Krystal topazu může být i krystal čirého berylu!


FOTO = Krupka Knottl
FOTO 1Čtyři krystaly topazu (Pyknitu) s fluority
FOTO 2 = Dva krystaly apatitu
FOTO 3Krystal biotitu
FOTO 4 = Krystal živce
FOTO 5 = Wolframit
Jakub Mysliveček ©