minj
Lokality


Hořenec, Dobrčice
(den konání 26.6. 2010)


cicov
Vrch Číčov u Hořence - světová lokalita aragonitu

   Další z lokalit nalezených na internetu. Opět jsme bábrdle, Dominik a já vyrazili. Bábrdle nás tentokrát vzala nejdál co jsme takto jeli (také mi trvalo dlouho ji přemluvit). Zaparkovali jsme na konci obce Hořenec. S Dominikem jsme potom pokračovali na vrch Čičov. Cestou nahoru jsme sbírali úlomky slavného hořeneckého aragonitu. Nahoře byla spousta bylinek, ale žádný strom nebo křovisko. Nahoře mi spadl kámen ze srdce, protože lokalita opálů je na poli pod vrchem a v červnu jsou už skoro všechna pole zarostlá. Jedno však nezarostlo. aragonit
Úlomky Hořeneckých aragonitů z Čičova.


opal
Rozřízlý barevný opál s dutinou chalcedonu uprostřed.
   Vydali jsme se přímou cestou dolů a nacházeli jsme marné a nesmyslné pokusy o nalezení dutiny s aragonitem (aragonit je soustředěn hlavně na jižním a jihovýchodním úpatím vrchu). Dole jsme museli projít přes pole ječmene a připadali jsme si jak ve filmu Gladiátor... :D Nakonec jsme došli na pole a já hned našel první hlízu opálu. Opály jsou zde opravdu hojné, takže o nálezy není nouze. Dominik našel velký kus opálu (asi 20 cm2). Chtěli jsme jít ještě mezi vrchy Sviněk, kde se vyskytuje olivín, ale v hustém lese s všudy přítomnými komáry a mouchami se nedalo pokračovat dál.


Zavolal jsem bábrdli, aby pro nás přijela k odbočce na Hořenec a mezi tím jsme přemýšleli, kam ještě pojedem, protože byly teprve 3 hodiny. Nakonec jsme se rozhodli, že pojedeme do asi 4 km vzdálených Dobrčic. Dobrčice jsme našli snadno, ale lokalita nám bohužel unikla, a tak jsme dvě hodiny bloudili na polích přesně na druhé straně, než je bývalá porcelánovna. Do Dobrčic se hold vrátíme jindy. Když jsem přijel domů, tak jsem tátu přiměl, aby mi diamantovou bruskou rozřízl dva nalezené opály. Uvnitř jednoho se ukrývala dutina, ale jelikož opály nekrystalizují, tak tu žádné krystaly nebyly - jen dutina s chalcedonem.


FOTO = Lokalita Hořenec
FOTO 1 = Nalezené opály
FOTO 2 = Rozštípnutý opál
FOTO 3 = Nalezené kousky aragonitu
FOTO 4 = Rozpraskaný povrch opálu
FOTO 5 = Rozřízlý barevný opál s dutinou chalcedonu uprostřed
Jakub Mysliveček ©