minj
Lokality


Brná
(den konání 14.11. 2010)

natrolit


   Dnes bylo nádherně, ale bábrdli se nikam nechtělo, tak jsem se rozhodl vyjít na kopec nad Brnou na průzkum. Pravá strana Průčelské rokle je geologicky zajímavá, a tak jsem viděl kamenná moře, povrchová čedičová tělesa, tufity a dráhy vulk. proudů. Za cíl jsem měl prozkoumání zářezu staré cesty na turistické stezce z Brné na hrad Střekov. Jedná se o bývalou dráhu vulk. proudu. Dají se zde pozorovat všemožně velké kameny v drolivé tufovité hornině. Některé z těchto kamenů jsou andezity se spoustou malých dutinek se zeolity. Nenarazil jsem na nějaké sběratelsky vhodné vzorky zeolitů, ale i tak jsem zde zastihl kalcit, natrolit, chabazit a další. Při zpáteční cestě jsem ještě narazil na klasy amfibolu ve strusce vyvětralé v lese. Někdy se pokusím najít výchoz, odkud vzorek pochází. Jistě by se našly spousty dalších černých krystalů. Dále jsem také našel malou olivínovou kouli o velikosti asi 2 cm. Škoda jen, že se zde nenacházejí větší dutiny nalezených zeolitů...


FOTO 1 = dutina se zeolity - převažujícím natrolitem
FOTO 2 = amfibol ve strusce 


Jakub Mysliveček ©