minj
Lokality


Databáze minerálů:



Scheelit

   Scheelit tvoří nepravidelná zrna či dokonale omezené krystaly oktaedrického tvaru od bílé přes medovou až po hnědou barvu. Vyznačuje se především výraznou fluorescencí pod krátkovlnným UV zářením a jeho barva je v tomto světle jasně oranžová. Nachází se na vysoce temperovaných hydrotermálních žilách a v greisenech, místy také v kontaktních metamorfitech.

   Tento poměrně běžný rudní sekundár se nachází téměř všude, kde se vyskytuje wolframit, ze kterého vzniká. V severních Čechách ho nalezneme na pozůstatcích hald na Cínovci a v Krupce. Na obou lokalitách tvoří dokonale omezené oktaedrické krystaly či zrnité agregáty.

Vlastnosti:

Vzorec: CaWO4
Skupina: Wolframát
Soustava: Tetragonální
Štěpnost: Zřetelná
Lom: Pololasturnatý až nerovný
Lesk: Skelný až diamantový
Vryp: Bílý
Tvrdost: 4,5 - 5
Hustota: 6,1
Charakteristika: Téměř vždy v paragenezi s wolframitem. Typické oktaedrické krystaly od bílé až do medové barvy a velmi silná fluorescence (do oranžova).



scheelit
Drůza scheelitových oktaedrů na křemeni (Cínovec). Velikost vzorku 35 mm.
Starý sběr z doby těžby.
scheelit
Dutina s jehlicemi bismutinu a oktaedry scheelitu (Krupka - východní Knöttl).
Velikost oktaedrů 2 mm



Jakub Mysliveček ©