minj
Lokality


Databáze minerálů:Kuprit

   Krystaly mají oktaedrický nebo kubický krystalový tvar, běžné jsou zrnité či masivní agregáty. Čerstvě po odhalení je jasně červený, ale světlo a znečišťující vlivy mění jeho povrch na matně kovově šedý. Vyjímkou je chalkotrichit, jehlicovitá forma kupritu, která si ponechává červené zbarvení. Kuprit je významnou měděnou rudou a nachází se v oxidační zóně měděných ložisek.

   Pro oblast Severních Čech je tento minerál velmi vzácným minerálem. Jediným místem výskytu je Krupka - Vrchoslav ve štole 5. květen, kde se vyskytuje v oxidační zóně měděného výskytu společně s dalšími Cu minerály..

Vlastnosti:

Vzorec: Cu2O
Skupina: oxid
Soustava: kubická
Štěpnost: slabá
Lom: lasturnatý či nerovný
Lesk: diamantový či polokovový
Vryp: lesklý červenohnědý
Tvrdost: 3,5 - 4
Hustota: 6,14
Charakteristika: Červené povlaky či krychle s diamantovým leskem vyskytující se s měděnými rudami.
kuprit
Jasně červené povlaky kupritu
(Vrchoslav - štola 5. květen).
Velikost vzorku 94 mm.Jakub Mysliveček ©