minj
Lokality


Databáze minerálů:Kryptomelan

   Kryptomelan je šedý až černý minerál náležící do skupiny tzv. Komplexních oxidů. Tvoří černohnědé krápníkovité agregáty, celistvé a ledvinité agregáty podobné limonitu. Vyskytuje se na trhlinách alterovaných granitů.

   Tento v ČR poměrně vzácný minerál se v Severních Čechách vyskytuje na fluoritovém ložisku Vrchoslav v okolí zavalené štoly František I.

Vlastnosti:

Vzorec: K(Mn4+,Mn2+)8O16
Skupina: Komplexní oxid
Soustava: Jednoklonná
Štěpnost: nezjištěna
Lom: Miskovitý
Lesk: Polokovový
Vryp: Tmavě hnědý
Tvrdost: 6 - 6,5
Hustota: 4,17 - 4,41
Charakteristika: Limonitu podobné tmavé povlaky či lebníkovité agregáty - vzácný.
kryptomelan
Černé povlaky kryptomelanu (Vrchoslav - štola František). Velikost vzorku 118 mm.
kryptomelan
Detail předchozího vzorku.
kryptomelan
Černé povlaky kryptomelanu (Vrchoslav - štola František). Velikost vzorku 201 mm.Jakub Mysliveček ©