minj
Lokality


Databáze minerálů:Krupkait

   Krupkait byl poprvé popsán Žákem (1974) z haldového materiálu štoly Barbora v Krupce. Tvoří šedé vláknité agregáty či velmi vzácně jehličkovité krystaly s kovovým leskem. Vyskytuje se na hydrotermálních rudních žilách bohatých na Bi.

   Jak již název napovídá jedná se o raritní minerál Krupky - revír Knottl, kde se nachází na haldách štoly Barbora. Mimo Severní Čechy byl v ČR zjištěn jen velmi vzácně v Příbrami.

Vlastnosti:

Vzorec: PbCuBi3S6
Skupina: Sulfid
Soustava: Rombická
Štěpnost: Dokonalá
Lom: Nerovný
Lesk: Kovový
Vryp: Černý
Tvrdost: 4
Hustota: 7,0
Charakteristika: Raritní šedý minerál s kovovým leskem tvořící nejčastěji vláknité agregáty.
krupkait
Zrno krupkaitu
(Krupka - štola Barbora).
Velikost celého zrna 7 mm.
krupkait
Krupkait
(Krupka - štola Barbora).
Velikost krupkaitu 3 mm.
krupkait
Mikroskopovaný vzorek krupkaitu (Krupka - štola Barbora).
Velikost zrna 4 mm.Jakub Mysliveček ©