minj
Lokality


Databáze minerálů:Gismondin

   Gismondin patří mezi vzácnější minerály ze skupiny zeolitů. Většinou tvoří drobné dokonale omezené pseudotetragonální dipyramidy čiré, šedé, namodralé až bílé barvy. Vyskytuje se v dutinách vulkanitů, kde tvoří drobné dokonale omezené krystaly.

   Vyskytuje se ve vulkanitech Českého středohoří. Jeho největší krystaly z ČR jsou známy z lokality Dobranka u Dobrné, kde v dutinách tefritu tvoří až 3 mm velké krystaly. Stejně velké krystaly jsou vzácně nalézané na lokalitě Pustý vrch u Folknářů. Mezi jeho další lokality patří Dolní Zálezly, Soutěsky, Březiny u Děčína a Zlatý chlum u České Kamenice. 

Vlastnosti:

Vzorec: CaAl2Si2O8 * 4H2O
Skupina: Křemičitan, skupina zeolitu
Soustava: Monoklinická
Štěpnost: Dobrá
Lom: Nerovný
Lesk: Skelný
Vryp: Bílý
Tvrdost: 4,5
Hustota: 2,27 - 2,3
Charakteristika: Tvar krystalů a vzácnější výskyt. Krystaly max do první desítky mm, běžně kolem 1 mm.
gismondin
Krystaly gismondinu v dutině bazaltu (Pustý vrch u
Folknářů).
Velikost krystalů do 1 mm.
gismondin
Gismondin s kalcitem v dutině bazaltu (Pustý vrch u
Folknářů).
Velikost krystalů do 1 mm.
gismondin
Hezká ukázka krystalů gismondinu (Pustý vrch u
Folknářů).
Velikost krystalů do 1 mm.Jakub Mysliveček ©