minj
Lokality


Databáze minerálů:Ferrimolybdit

   Ferrimolybdit tvoří téměř výhradně práškovité agregáty, kůry a vzácně rombické krystalky žluté barvy. Krystaly jsou skelně lesklé, agragáty mají matný až hedvábný lesk a jsou jasně citronově žluté. Vzniká supergenně v oxidačních zónách ložisek molybdenitu.

   V Severních Čechách se tento práškovitý minerál vyskytuje na lokalitách Krušných hor, kde tvoří téměř výhradně žluté práškovité agregáty. Jedná se o oxidační zóny molybdenitových žil v Krupce (Knottl, Preiselberk, Vrchoslav,...) a na Telnici.

Vlastnosti:

Vzorec: Fe2(MoO4)3·8H2O
Skupina: Molybdenát
Soustava: Rombická
Štěpnost: Dokonalá
Lom: Nerovný
Lesk: Matný až hedvábný
Vryp: Světle žlutý
Tvrdost: 2,5 - 3
Hustota: 4 - 4,5
Charakteristika: Jasně žlutá barva a práškovitý habitus. Rozpustný ve vodě.
ferrimolybdit
Žluté práškovité útvary ferrimolybditu na křemeni (Vrchoslav - štola 5. květen). Velikost vzorku 106 mm.
ferrimolybdit
Žluté práškovité agragáty ferrimolybditu vzniklé oxidací molybdenitu
(Vrchoslav - štola 5. květen). Velikost vzorku 91 mm.
ferrimolybdit
Žluté práškovité útvary ferrimolybditu na molybdenitu (Vrchoslav - štola 5. květen). Šířka záběru cca. 40 mm.Jakub Mysliveček ©