minj
Lokality


Databáze minerálů:Dolomit

   Dolomit tvoří klencové krystaly bílé, béžové či oxidy železa do červena zbarvené krystaly. Vyskytue se také jako zrnitý či masivní. Jedná se o horninotvorný minerál - horniny dolomit a krystalický vápenec jsou z valné většiny tvořené dolomitem. Vyskytuje se na hydrotermálních žilách, v tropických karbonátech prošlých dolomitizací a v některých přeměněných bazických vyvřelinách.

   V severních Čechách se tento minerál nevyskytuje nijak běžně a přesto byl nalezen na většině rudních ložisek jako Krupka, Cínovec, Mikulov, Moldava atp... Jedná se vzácnější minerál na haldách, například v Krupce u štol Barbora nebo průzkumu H-3.

Vlastnosti:

Vzorec: CaMg(CO₃)₂
Skupina: Uhličitan
Soustava: Trigonální
Štěpnost: Dokonalá
Lom: Pololasturnatý
Lesk: Sklený či perleťový
Vryp: Bílý
Tvrdost: 3,5 - 4
Hustota: 2,86
Charakteristika: Jen mírná reakce ve zředěné HCl narozdíl od podobného kalcitu. Je tvrdší než kalcit
dolomit
Zajímavý vzorek drobných fialových krychliček fluoritu s béžovými krystaly dolomitu (Krupka - štola Barbora). Velikost vzorku 58 mm.
dolomit
Krystaly dolomitu na puklině křemene (Krupka - průzkum H-3). Velikost vzorku 72 mm.
dolomit
Detail předchozího vzorku.Jakub Mysliveček ©