minj
Lokality


Databáze minerálů:Bismut

   Prvek bismut tvoří vzácně trigonální krystaly tvaru klence, většinou však zrna či agregáty stříbřité až šedé barvy s typickým zbarvením do bronzova až růžova. Nachází se na hydrotermálních především křemenných žilách, kde ho často doprovází jeho sekundární minerály jako bismutin či bismit. Často bývá doprovázen Co, As, Ag a Ni mineralizací.

   V Severních Čechách se jedná o vzácnější minerál. Vyskytuje se na rudních revírech v Krupce (Knottl, Preiselberg, Gunter, Vrchoslav). Dále se s ním můžeme setkat v Horním Slavkově. 

Vlastnosti:

Vzorec: Bi
Skupina: Prvek
Soustava: Trigonální
Štěpnost: Dokonalá až dobrá
Lom: Žádný
Lesk: Kovový
Vryp: Olověně šedá
Tvrdost: 2,25
Hustota: 9,78
Charakteristika: Stříbrný drobný minerál s nádechem do bronzova.
bismut
Bismut (Krupka). Velikost vzorku 60 mm.
bismut
Bismut v arzenopyritu
("Stříbrné pinkoviště").
Velikost vzorku 59 mm.
bismut
Pěkný bismut (Krupka). Velikost vzorku 47 mm.Jakub Mysliveček ©