minj
Lokality


Databáze minerálů:Obecný amfibol

(Čedičový amfibol)


   Jedná se nejrozšířenější amfibol, a proto je také nazývaný obecný amfibol. V některých pramenech je označovaný jako čedičový amfibol či kaersutit. Tvoří typické černé, šedé či pryskyřičné šestiboké krystaly se skelným či matným leskem. Je velmi rozšířený horninotvorný minerálem. Nejvíce je obsažen ve vulkanických hornách (čediče, trachyty, tufy,...) a metamorfovaných horninách.

   Nejznámější a nejslavnější lokalitou tohoto minerálu je Vlčí hora u Černošína v západních Čechách, kde tvoří velké a nádherné krystaly se skelným leskem. Typickou oblastí je pro něj ale České středohoří, kde najdeme spoustu lokalit tohoto minerálu. Nejznámější jsou Lukov, Suletice, Pustý vrch u Děčína a mnohé další.

Vlastnosti:

Vzorec:
 NaCa2Mg4Ti(Si6Al2)(O+ OH)24
Skupina: Křemičitan, skupina amfibolu
Soustava: Jednoklonná
Štěpnost: Dokonalá
Lom: Nerovný nebo střípkovitý
Lesk: Skelný, pryskyřičný až matný
Vryp: Šedý
Tvrdost: 5 - 6
Hustota: 2,9 - 3,6
Charakteristika: Výskyt ve vulkanických horninách. Zvýšený obsah Ti. Typické šestiboké xx.amfibol
Krystal čedičového amfibolu v tufu (Suletice).
Velikost vzorku 63 mm.
amfibol
Srostlice xx čedičového amfibolu (Suletice). Délka krystalu 29 mm
amfibol
Zajímavý a hezký krystal čedičového amfibolu v tufu (Suletice).
Velikost vzorku 74 mm.


amfibol
Hezká ukázka čedičového amfibolu na tufu
(Suletice).
Velikost vzorku 50 mm.
amfibol
Krystal čedičového amfibolu "Kaersutitu" v tufu (Lukov). Velikost vzorku 70 mm.
amfibol
Krystal čedičového amfibolu "Kaersutitu" v tufu (Lukov). Velikost vzorku 52 mm.
Jakub Mysliveček ©