minj
Lokality


Články:  1. Beryl a ryzí měď z Krupky


   Minerál beryl (Be3Al2Si6O18) je jak už název napovídá nositelem chemického prvku beryllia. Tento chemický prvek je v zemské kůře poměrně vzácný a v dnešní době se stále více využívá na různé účely. Beryl je mezi sběrateli velmi oblíbeným minerálem a hlavní centrum jeho nálezů jsou u nás historicky i aktuálně Písecké hory poblíž Písku. V Krušných horách jsou známy jeho větší výskyty převážně na lokalitě Vysoký kámen, kde se v místním lomu dají nalézt poměrně hojně berylová slunce (krystaly uspořádané do růžice či její části) o velikosti až 10 cm. 
  V Krupce je tento minerál popsán z žíly Lukáš, kde tvořil až 1 cm velké krystaly srůstající do berylových sluncí. Tvořil též shluky krystalů připomínající pyknit a díky tomu byl dříve nesprávně popsán jako pyknit ze štoly Lukáš.
   Druhým místem odkud je tento minerál popsán je revír Knöttl, kde se vyskytuje pegmatitové těleso, jehož živcovou složku tvoří ortoklas. Toto pegmatitové těleso bylo nafáráno Mo-dolem, především štolami Václav a Barbora. Většina haldového materiálu těchto štol je tvořena právě pegmatitem a na tento materiál, tedy konkrétněji na křemenné žilky v ortoklasu, jsou vázány sporadické výskyty krystalů berylu čiré, bílé a jablečné barvy. Velikosti krystalů dosahují maximálně 3 cm. Krystaly bývají silně protažené. Beryl byl též popsán z revíru Preiselberk.
   Dne 26.9. 2015 jsem se byl jen tak projít na Knöttl, kde jsem u štoly Barbora náhodou narazil na kamaráda sběratele z jižních Čech. Michal mi ukázal svůj nález bismutu a mimoto se mne zeptal, zda-li mohl najít beryl.


Rozsvítily se mi oči, jelikož beryl hledám od té doby co na Knöttl chodím sbírat. Michal mi následně podal menší vzorek, který našel na haldě štoly Barbora, která je již notoricky známá všem šutrákům, kteří zde byli a nějaké lepší nálezy jsou zde dnes již velmi sporadické. Málem mě trefil šlak, když jsem uviděl několik berylových krystalů jablečné barvy, navíc o délce téměř 3 cm. Většina krystalů je sice poničena, ale i tak se jedná o velmi pěkný nález.
   Tento nález mne inspiroval a buď ještě letos nebo na jaře příští roku se pokusím o svůj vlastní nález berylu na haldě Barbory či Václava.
beryl
Obr. 1   Až neuvěřitelný nález jablečně zelených krystalů berylu z haldy štoly Barbora na Knöttlu.


   O týden později jsem při rychlé výpravě na Prokopský peň za účelem ověření zvěstí o novém bagrování greisenové žíly narazil na kamaráda sběratele Rudu, kterého znám z jarní výpravy do Stříbra. Ruda byl ještě s kamarádem a tak jsme na nově bagrovaném místě cca hodinku rozbíjeli greiseny a hledali topazy. Nabídl jsem jim, že je poté ještě zavedu na „Bismutku“, kde se vyskytují hojně zrna bismutu v křemeni. Když jsem je na haldu dovedl, tak jsme začali hledat a Ruda najednou objevil plíšek ryzí mědi v dutince křemene a dokonce v paragenezi s scheelitem. Plíšek byl zakulacený a jeho velikost byla cca 3 mm. Jedná se již o druhý nález ryzí mědi na této haldě u kterého jsem byl. Je nutné podotknout, že v Krupce se ryzí měď nachází jen vzácně. Byla popsána ze štoly Nový Martin, kde tvořila plíšky do 5 mm (Wiesner 1977), dále je popisována z Komáří vížky (Kratochvíl 1960) a především je znám její výskyt ve štole 5. květen ve Vchoslavi, kde tvoří až 1,5 cm velké plíšky na puklinách porfyru (Tuček 1970).

   Tyto nálezy jen dokazují, že Krupka je sběratelsky stále živým a zajímavým místem. Každá halda či každý kámen z ní odkutálený může obsahovat hezký či jako v těchto dvou případech vzácný nález pro Krupku netypických minerálů.


med
Obr. 2   Čerstvý nález plíšku ryzí mědi
na Krupce - Knöttlu.
med
Obr. 3   Detailnější pohled na plíšek mědi.


Další článek v seriálu "Mineralogické středy" se bude zabývat v poslední době dosti omýlaným tématem - vltavíny.

Jakub Mysliveček ©